Vanliga frågor

Returnering & Återköp

Vid fel, saknad eller eventuellt uteblivna leveranser kontakta vänligast: E-post: info@parafinns.com Returnering kan också ske genom att neka mottagning eller avlämna varan personligt hos oss. Det är inte ett krav men expeditionen förenklas om en kopia av exempelvis orderbekräftelse, registreringsnummer och kontonummer för bankkonto dit refusion kan föregå, kopia av eventuell korrespondance m.m.

Det är 14 dagars returneringsrätt på varorna, räknat från ankomstdag. Om du väljer att returnera en vara skall varan returneras i samma skick samt mängd som den mottogs i. Testförfackningen får inte vara bruten. När varar är mottagen samt godkänd refunderas inköpssumman till ditt konto inom få dagar. Omkostnader för tillbakaskickade varor ansvarar du som kund för. För praktiska detaljer – se punkten ”Reklamationsrätt”.

Reklamationsrätt

Parafinns nyttjar reklamationsrätt i förbindelse med köplagen, omfattande av fabrikat- och materialfel, som konstateras i sambamnd med varans normala användning. Reklamationsrätten täcker inte fel, skador eller slitage som dirket eller indirekt har uppstått på grund av felaktig betjäning, våld oautoriserade ingrepp eller felaktig förvaring. Reklamation av fel och brister som borde uppdagats vis sedvanlig undersökning av varan skall meddelas Parafinns inom skälig tid. Varan kan efterföljande returneras för reparation, ombyte eller avtal för eventuell kreditering. I förbindelse med reklamation avhåller Parafinns returningsomkostnader inom rimliga gränser.

Personlig information

Inga personliga upplysningar som registreras hos Parafinns, blir inte på någon tidspunkt sålda eller gjort tillängliga för tredje man. All information uppbevaras på ett tryggt sätt och är endast tillängliga för betrodda medarbetare hos Parafinns. I förbindelse med elektronisk betalning används en säker krypterad metod genom webshopsystemet vilka är godkända av E-märket. Shopsystemet använder såkallade cookies för styrning av innehållet i inköpsvagnen. En cookie är endast beteckning för en fil som sparar på din egen dator. Det är dessutom möjligt att be systemet spara egna upplysningar för nästa besök. Om man vid en senare tidspunkt önskar radera denna information kan detta göras via browserinställningarna. För Internet Explorer görs detta via menyn ”Funktioner” och menypunkten ”Internetinställningar”. Under ett köp behöver vi namn, adress och e-mailadress. Informationen används enbart för behandling av ordern. Själva ”kontraktet” (köpavtalet) lagras inte hos Parafinns på ett sätt, så att du senare kan logga in och se se/ändra status. Enligt persondatalagen upplyser vi vid förfrågan om registrerade upplysningar och vid eventuella invändningar raderas uppgifterna i den mån de önskas.

Leverans

Parafinns skickar varorna med post (om inget annat anges) till mottagaren. Normal leveranstid är cirka 1-3 dagar. Vid förseningar hos posten framskjuts leveransdagen. Postens kvalitetsmål omkring leveranssäkerhet är minimum 97% för brevpaket och 99% för paketpost. Notera att procentsatserna är genomsnittliga och loka avvikelser kan förekomma. Parafinns ansvarar ej för förseningar hos posten.